Muse na Twitter Muse na Facebooku Muse na Google Plus Muse na You Tube Muse na Instagram

Testy konserwacji

Wszystkie nasze produkty przeszły test konserwacji przeprowadzony przez niezależny instytut badawczy na terenie Unii Europejskiej.

Testy konserwacji (ang. challenge test) są gwarantem, że zastosowane środki konserwujące zabezpieczają produkt kosmetyczny przed rozwojem niebezpiecznych drobnoustrojów oraz chronią je przed rozwojem wtórnych zakażeń w trakcie użytkowania.

Kryterium skuteczności: układ konserwujący uznaje się za skuteczny, jeżeli w warunkach przeprowadzonych badań, po określonym czasie kontaktu, następuje w zaszczepionym produkcie wymagany spadek lub nie dochodzi do wzrostu drobnoustrojów.

 

Zastosowanie:


Test konserwacji przeprowadza się na różnych etapach produkcji i przechowywania:

 • na etapie laboratoryjnego opracowania produktu celem potwierdzenia skuteczności działania wytypowanego układu konserwującego
 • w seriach produkcyjnych dla potwierdzenia braku ujemnego wpływu procesu technologicznego na stabilność konserwantów i skuteczność ich działania
 • dla potwierdzenia stabilności konserwantów w okresie ważności i prawidłowego zabezpieczenia produktu podczas magazynowania lub użytkowania
 • dla zabezpieczenia kosmetyku w przypadku nieprzewidzianego wystąpienia zakażenia w czasie produkcji oraz podczas użytkowania przez konsumenta
 • dla oceny działania wobec szczepów środowiskowych, stwarzających problemy mikrobiologiczne

Wszystkie nasze kosmetyki poddane zostały ocenie bezpieczeństwa produktów. Oceny bezpieczeństwa dokonał safety assessor.

 

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku obejmuje takie czynności jak:

 1. Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa.
 2. Ocena toksykologiczna składników kosmetyku.
 3. Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia.
 4. Ocena ryzyka dla składników kosmetyku.
 5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku.
 6. Ocena przypadków niepożądanego działania.

Safety assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa kosmetyku na podstawie wszelkich istniejących danych, w tym informacji otrzymanych od producenta kosmetyku (składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań gotowego produktu). Safety assessor wykorzystuje także całą dostępną literaturę toksykologiczną, w tym toksykologiczne bazy danych, dane uzyskane na potrzeby oceny bezpieczeństwa innych produktów, np. żywności, leków itd.

 

1. Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa

W pierwszym etapie safety assessor stwierdził, że w skład produktu wchodzą substancje, które są dozwolone w produkcji artykułów kosmetycznych. Nie stwierdzono interakcji pomiędzy składnikami produktu, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo, a także nie stwierdzono, aby składniki kosmetyku wchodziły w interakcje z opakowaniem.

2. Ocena toksykologiczna składników produktu

Drobiazgowo ocenione zostały wszystkie składniki kosmetyku pod względem toksykologicznym.

Analizie poddano zarówno dokumentację dotyczącą surowców, jak i wszelkie inne istniejące dane, tj.: aktualną literaturę naukową – toksykologiczną, chemiczną, medyczną, toksykologiczne bazy danych i oficjalne dokumenty różnych instytucji, np. Komisji Europejskiej (a dokładnie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów).

3. Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia

Safety assessor wyliczył, jaką ilość każdej substancji, czyli składnika kosmetyku, można zaaplikować dziennie na skórę.

Safety assessor wziął pod uwagę zalecane i dające się przewidzieć zastosowania produktu:

 • sposób aplikacji, czyli gdzie, jak często i jaka ilość kosmetyku będzie stosowana (np. twarz, usta, całe ciało, czy produkt jest spłukiwany lub nie, czy jest stosowany kilka razy dziennie, czy też raz na kilka dni),
 • grupę odbiorców, dla których jest on przeznaczony

Safety assessor oceniał także stopień przenikania składnika kosmetyku przez skórę na podstawie wyników badań lub budowy chemicznej i właściwości substancji.

Na podstawie tych danych safety assessor ocenił, jaka ilość każdego składnika kosmetyku może wniknąć do organizmu w trakcie normalnego użycia produktu.

4. Ocena ryzyka dla składników kosmetyku

Jest to jeden z kluczowych etapów oceny bezpieczeństwa kosmetyku, na którym safety assessor oceniał bezpieczeństwo każdego składnika zawartego w produkcie, biorąc pod uwagę zastosowanie substancji w określonym typie produktu i w określonej ilości. Takiej oceny dokonuje się przez wyznaczenie dla poszczególnych składników kosmetyku specjalnego współczynnika, tzw. marginesu bezpieczeństwa (MOS – Margin of Safety).

5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku

Kolejny etap to ocena właściwości gotowego produktu, szczególnie jakości mikrobiologicznej, stabilności produktu i jego właściwości dermatologicznych.

6. Ocena przypadków niepożądanego działania

Każdy produkt kosmetyczny może wykazać niepożądane działanie, mimo że jest bezpieczny dla zdrowia ludzi. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są przypadki uczulenia na określony składnik kosmetyku.

W czasie badań nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych oraz niebezpiecznych dla zdrowia.

MUSE Cosmetics © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo